Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Sbírka potravin Plný vozík

PLNÝ VOZÍK

 

 POŘÁDAJÍ VŠICHNI LIDÉ DOBRÉHO SRDCE, OK.NO. z.s., MILEVSKÝ KLÁŠTER, BILLA

                                                                    
 

                            SBÍRKA  POTRAVIN PRO CHARITNÍ DŮM SV. ALŽBĚTY  VESELÍČKO


NAPLŃTE CO NEJVÍCE KOŠÍKŮ V PRODEJNĚ BILLA MILEVSKO

PÁTEK 27. BŘEZNA 16.00 – 20.00

SOBOTA 28. BŘEZNA 08.00 – 20.00

 

S DÍKY PŘIJMEME JAKÉKOLI TRVANLIVÉ POTRAVINY NA MÍSTĚ ZAKOUPENÉ I PŘINESENÉ
 POMOZTE UDĚLAT TENHLE SVĚT ZASE TROCHU LEPŠÍ

Děti jely na výlet k Fanoušovi

Středeční odpoledne strávili naši školáci společně s paní vychovatelkou na tvořivé akci u Fanouše - aneb v Nizkoprahovém zařízení pro děti a mládež Františka z Asisi v Milevsku.

Počátkem ledna proběhne celostátní Tříkrálová sbírka

V čase novoročním, od 1. do 14. ledna 2015 vyrazí opět do obcí v okolí Veselíčka tři králové, aby předali své poselství a přání štěstí a zdraví všem dobrým lidem.

Možná přijdou svým zpěvem potěšit i Vás a požádat Vás o dobrovolný příšpěvek na projekty Charity.

Pravé tři krále poznáte nejen podle korunek a hábitů, ale také podle zapečetěné pokladničky s logem Charity a průkazky, kterou se Vám na požádání prokáže vedoucí skupinky.

Děkujeme, že nám svým případným příspěvkem pomůžete pomáhat.

 

PF 2015

Příjemné prožití vánočních svátků naplněných láskou,

porozuměním a splnění všech očekávání v Novém roce 2015

přeje Farní charita Veselíčko