Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2013 a její výsledky

Tříkrálová sbírka 2013 byla již ukončena a my bychom tímto chtěli poděkovat všem, kteří se jakkoliv účastnili a také informovat o jejím konečném výsledku.

TS dopis.docx

Tříkrálová sbírka 2013

 

Tříkrálová sbírka 2013

S vánočními svátky se přiblížila i každoroční Tříkrálová sbírka. Ta se bude konat v rozmezí mezi 2. - 15.1.2013. Za naši Charitu chceme předem moc poděkovat koledníkům, vedoucím skupinek a především všem lidem, kteří jakoukoliv částkou je obdarují! Děkujeme! Naše vykoledované finanční prostředky se rozdělí mezi Domov sv. Alžběty pro matku a dítě pro matku a dítě ve Veselíčku, ty budou použity na chod Domova a mezi potřebné projekty v zahraničí. Naše skupinky budou koledovat již ve známých, tak i v nových obcích - Květuš, Nosetín, Nová Ves a v Ratiboři.

 Více informací o sbírce na http://www.trikralovasbirka.cz/ a Tříkrálová sbírka

Vánoční přání

Požehnané vánoční svátky, radost a zdraví do Nového roku 2013 přejí všichni z azylového domu ve Veselíčku.

Duchovní cvičení 8-10.11. 2012

Ve dnech 8.-10.11 se setkali zaměstnanci, dobrovolníci všech charit českobudějovické diecéze na duchovních cvičeních na Svaté Hoře u Příbrami pod vedením biskupského vikáře biskupa Pavla Posáda.

Vánoční besídka

Jako každý rok s příchodem Vánoc přichází i předvánoční posezení, kde si společně s maminkami, s dětmi a přáteli Domova rozbalíme dárečky, zazpíváme koledy, popovídáme si a zbaštíme připravené dobroty.

19.12. od 17hod v Domově sv. Alžběty pro matku a dítě ve Veselíčku

Nová paní ředitelka v Charitě Kaplice

V Charitě Kaplice došlo ke změně na pozici ředitele. Dloholetou ředitelku Marii Froulíkovou vystřídala Mgr. Ivana Žáčková. Kontaktní údaje - mobil:  731 604 509, e-mail: ivana.zackova@charitakaplice.cz

Diecézní charity Č.Budějovice vydala výroční zprávu za rok 2011

Zpráva obsahuje přehled o činnosti charity, poskytnutých sociálních službách, informace a popis projektů v českobudějovické diecézi a také v zahraničí a výsledky hospodaření. Zprávu naleznete zde.

Prezentace

Podívejte se na prezentace činnosti projektů a charit  v českobudejovické diecézi.

Webové stránky o důchodové reformě

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo nový web o důchodové reformě. Na adrese http://duchodovareforma.mpsv.cz občané najdou přehledně a srozumitelně vysvětleno vše podstatné, co se reformy penzí týká. Stránky jsou členěny do tematických kategorií a přinášejí přehled nejdůležitějších změn, které začnou platit po startu reformy od ledna 2013. Zařazeny jsou také časté dotazy související s penzijní reformou, důležité odkazy či slovníček nejdůležitějších pojmů.

Oslavy příchodu Cyrila a Metoděje

V roce 2013 si připomeneme výročí 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu!!!

V roce 863 dorazili na Velkou Moravu učení bratři původem z řecké Soluně – Konstantin (později přijal klášterní jméno Cyril) a Metoděj. A mohla se začít psát významná kapitola českých dějin. Cyril a Metoděj se stali učiteli a Slovanům ukázali cestu k moudrosti, naučili je číst a psát. Sestavili první slovanské písmo hlaholici a Cyril na základě slovanských nářečí vytvořil církevní jazyk – staroslověnštinu. Do ní oba bratři přeložili důležité části Bible. Díky těmto pokrokům se začaly vést bohoslužby ve staroslověnštině. Poprvé tak mohli i Slované rozumět slovům při mši, do té doby totiž kněží sloužili mše výhradně v latině.

více zajímavých informací na http://www.velehrad.eu 

plakát k oslavám výročí 1150 let příchodu C. a M..pdf