Žádost o poskytnutí služby a podmínky pobytu

Žádost o přijetí  /  Žádost o přijetí

Zájemkyně o sociální službu může být přijata do azylového domu na základě vlastní vyplněné žádosti, kterou zašle na e-mail: dmd@veselicko.charita.cz či osobně odevzdá na adresu: 

FCH Veselíčko
Domov sv. Alžběty pro matku a dítě
Veselíčko 22
398 42 Veselíčko

Součástí žádosti je také potvrzení lékaře o tom, že žadatelka netrpí infekční ani psychickou chorobou, kterou by mohla ohrozit ostatní uživatele azylového domu.

V případě, že by pro maminku bylo vyplňování žádosti obtížné, může se na nás obrátit telefonicky (Tel. 382 589 108).  Stejně tak nás může kontaktovat s jakýmikoliv dotazy.

Před uzavřením Smlouvy o poskytnutí sociální službyje také možná osobní návštěva  v našem zařízení, při které jsou předány veškeré potřebné informace a probrány oboustranné požadavky a očekávání.Přijetí do zařízení a podmínky pobytu

 Při přijetí do zařízení je uzavírána písemná smlouva o poskytnutí sociální služby, v níž se uživatelka zavazuje k:

  • dodržování pravidel pobytu v zařízení
  • dodržování smluvních podmínek
  • řádné péči o děti
  • spolupráci s pracovníky Domova

Domovní řád Domova sv. Alžběty pro matku a dítě

Každá uživatelka sociální služby má k dispozici svůj samostatný pokoj vybavený nábytkem, lednicí. Kuchyň, sociální zařízení s pračkou, společenská místnost (herna), sušárna, kočárkárna jsou prostory společné pro všechny uživatele sociální služby. Kolem Domova je velká zahrada, na které bylo v roce 2006 zbudováno nové dětské hřiště.