Jak nám můžete pomoci?

Charita je nevýdělečnou organizací a její služba se však bez finančních prostředků neobejde, zvláště, je-li dbáno na její kvalitní a profesionální provedení. Jsme velmi vděční všem našim dárcům a příznivcům za jejich podporu a důvěru v naši práci. Rádi bychom i v budoucnu Vaši důvěru nezklamali. Všem našim dárcům patří naše upřímné díky.

 

Farní charita Veselíčko provozuje azylové zařízení pro maminky s dětmi, které se ocitly v tíživé, velmi nezáviděníhodné situaci. Nemají kde bydlet a přece chtějí být se svými dětmi. Náš Domov je tady proto, aby jim jejich situaci pomáhal řešit. Ale protože jsme nezisková organizace, musíme se hodně starat, abychom přežili v dnešním světě se svými snahami pomoci těm nejpotřebnějším.

 

Finanční dary:

  • hotovost do pokladny ve FCH Veselíčku - Domově sv. Alžběty pro matku a dítě
  • poštovní poukázkou na účet číslo: 189496432/0300 u Poštovní spořitelny nebo na adresu FCH Veselíčko, Veselíčko 22, 398 42
  • bezhotovostním převodem na účet číslo: 189496432/0300 u Poštovní spořitelny

 

Materiální dary: Společnosti a individuální osoby, které mají zájem podělit se s námi o své služby, nadbytečné zásoby, sezónní zboží, nadprodukci či špatně označené nebo jinak vyřazené produkty nabízíme smysluplný způsob, jak tyto věci využít. Vámi darované věci dostávají sociálně slabí lidé. 

 

Daňové úlevy dárce: Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně. Právnické osoby dar mohou odečíst podle § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 5% ze základu daně.

Potvrzení Vám rádi vystavíme.

 

Děkujeme za Váš dar i zájem!