Kdo jsme

Farní Charita Veselíčko (okr. Písek) byla založena na podzim 1996 Biskupstvím českobudějovickým jako jedna z organizačních složek Diecézní charity České Budějovice. Od svého počátku se Farní charita Veselíčko zaměřuje především na pomoc matkám s dětmi či osamělým ženám v momentální životní tísni.
Domov sv. Alžběty pro matku a dítě zahájil svoji činnost v dubnu 1997 v objektu bývalé mateřské školky a dříve fary. Jednalo se o první zařízení svého typu v Jihočeském kraji. Zahájení provozu předcházela celková rekonstrukce objektu. Původní kapacita Domova byla šest matek s dětmi, v posledních letech je kapacita rozšířena na osm matek s dětmi.

Historie azylového domu

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

Základní údaje o organizaci:

Zřizovatel: Biskupství českobudějovické

Statutární zástupce:

Marie Sádlová, ředitelka Farní charity Veselíčko

Právní forma:
evidovaná právnická osoba Ministerstvem kultury ČR, 14.10.1998

Začátek činnosti: 1. 9. 1996

Sídlo: Veselíčko 22, Veselíčko, 398 42
IČ: 65050495
Tel.:  382 589 108, 605 910 679e-mail: reditel@veselicko.charita.cz

Číslo účtu: 189496432/0300