Poskytované služby

  • Ubytování na přechodnou dobu -  standardní doba pobytu je 6 měsíců s možností prodloužení smlouvy.  Smlouvy jsou prodlužovány na základě hodnocení pracovníků zařízení ve vztahu k efektivnosti služby a spolupráce uživatelky na řešení situace.  Uživatelce je k dispozici samostatný, uzamykatelný pokoj, ostatní prostory jsou společné (sociální zařízení, kuchyň, společenská místnost, sušárna, zahrada). Uživatelka za pobyt hradí zákonem stanovený poplatek. Pokoje i ostatní prostory jsou vybaveny základním nábytkem a spotřebiči.
  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – zařízení neposkytuje stravu, ale vytváří podmínky pro přípravu stravy. Uživatelkám je k dispozici společná kuchyně vybavená základními kuchyňskými elektrospotřebiči. Uživatelky mají možnost vypůjčení kuchyňského inventáře a využít v případě potřeby i rad pracovníků, případně požádat o kurz vaření.

  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí s cílem umožnit uživatelce vyřešit nastalou situaci, která vedla k vyhledání a využití služby azylového domu a pomoci jí i s přidruženými problémy, které musí řešit (např. pomoc s hospodařením s penězi, pomoc při vedení domácnosti (např. vaření) a péčí o děti, doprovod k lékařům, do školských zařízení, na úřady, k soudům (pouze jako psychická podpora), atd.                      Další (fakultativní) služby  

  • Základní sociální poradenství – uživatelkám jsou poskytovány informace, přispívající k řešení jejich nepříznivé situace jako např. nároky na sociální dávky a pomoc s vyplňováním formulářů, apod. 

  • pomoc uživatelkám v překonání krize (krizová intervence) – pracovníci poskytují v případě potřeby osobní rozhovor s uživatelkou, který má za cíl uklidnit ji a poskytnout prostor pro vyjádření jejích pocitů a emocí

  • možnost úschovy cenností (dokumenty, peníze, šperky apod.)

  • materiální pomoc – je určená uživatelkám, které se ne vlastní vinou náhle ocitly bez finančních prostředků. V rámci pomoci můžeme zajistit potraviny, hygienické a čistící prostředky a ošacení. Pomoc je posuzována individuálně a s ohledem na efektivnost poskytnuté pomoci tak, aby pomoc nebyla zneužívána

  • volnočasové aktivity zaměřené na rozvoj osobnosti, pracovních, kreativních schopností a zájmů

 

Související informace:

Poslání a cíl zařízení

Cílová skupina a možná doba pobytu

Přijetí do zařízení a podmínky pobytu

Ceník poskytovaných služeb

Nahlédnutí do Domova

Nebyly nalezeny žádné články.