Cílová skupina a možná doba pobytu

 

 • Těhotné ženy od 18 let (mladší výjimečně, pouze se souhlasem zákonného zástupce, eventuelně na požádání DD nebo Výchovného ústavu)
 • Matky s dětmi do ukončení povinné školní docházky dětí (starší děti pouze výjimečně po dohodě s matkou, OSPOD a na povolení ředitele) na dobu šesti měsíců s možností dalšího prodloužení, které je řešeno individuálně
 • Otec s dětmi pouze na krizový pobyt maximálně sedmidenní
 • Osamělé ženy ohrožené domácím násilím nebo jiným násilím
 • osoby (- matky či otcové s dětmi) s českým občanstvím či občanstvím státu, který je členem Evropské unie za předpokladu, že komunikuje slovem i písmem v českém jazyce.


  Domov přijímá maminky s dětmi z celé České republiky. Kapacita zařízení je 30 lůžek (- 8 matek + děti). Počet dětí, které je možno přijmout závisí na momentálních prostorových možnostech, jelikož Domov disponuje osmi pokoji s různou výměrou.  

K pobytu nejsou přijímány osoby:

 • které nespadají do cílové skupiny zařízení

 •  trpí akutním infekčním onemocněním, kterým by mohly ohrozit ostatní uživatele

 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 • byla jim vypovězena smlouva o poskytování služby v uplynulých 6 měsících z důvodu závažného porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. V případě dluhu vůči zařízení lze přistoupit lhůtu zkrátit, pokud dojde k dohodě o úhradě tohoto dluhu a uživatelka dodržuje dohodnutý splátkový kalendář.

 • jestliže je kapacita zařízení momentálně naplněná (žádost zájemce je zařazena do Knihy prvních kontaktů a zájemce je osloven v případě uvolnění kapacity dle stanovených pravidel.)