Poslání a cíl zařízení 

 

Naším posláním je podpořit uživatelky v překonávání jejich nepříznivé situace spojené se ztrátou bydlení, a to prostřednictvím ubytování na přechodnou dobu a poradenství. Podpora směřuje k samostatnosti uživatelky a převzetí odpovědnosti za svůj život.

 

Cíle poskytování sociální služby
  • Napomoci matkám k nalezení vhodného ubytování s ohledem na jejich přání (individuální cíle), možnosti a potřeby.
  • Podpořit matky, aby byly schopny vyřídit si úřední záležitosti svépomocí.
  • Napomoci matkám v oblasti řádné péče o dítě tak, aby nebyly ohroženy návrhem na odebrání dítěte z péče matky.
  • Podpořit týrané ženy, aby se dokázaly vymanit z dosahu agresora (podpořit jejich sebevědomí a úctu k sobě samé).