Farní Charita Veselíčko, okr. Písek byla založena na podzim 1996, Domov sv. Alžběty pro matku a dítě zahájil svoji činnost v dubnu 1997 v objektu bývalé mateřské školky a dříve fary. Jednalo se o první zařízení svého typu v Jihočeském kraji. Zahájení provozu předcházela celková rekonstrukce objektu. Původní kapacita Domova byla šest matek s dětmi, v posledních letech je kapacita rozšířena na osm matek s dětmi.

Klientky obývají jednotlivé pokoje o různé výměře. Velikost pokoje pro klientku je odvislá na počtu a stáří dětí. Pokoje jsou vybaveny základním, běžným nábytkem (postele, postýlka, stůl, židle, skříně, lednice). Sociální zařízení, kuchyň a herna jsou prostory společné pro všechny uživatele. Objekt v sobě dále zahrnuje kancelář sociálního pracovníka, místnost pro práci sociálního asistenta, půda, která je využívána jako sklad, sklep jako sušárna. Součástí objektu je také kočárkárna. Kolem Domova je velká zahrada, na které bylo v roce 2006 zbudováno nové dětské hřiště.

Domov sv. Alžběty pro matku a dítě v dubnu 2018 završil 21 let své činnosti. Během těchto let byla kapacita zařízení skoro vždy plně obsazena, byla tak po celou dobu jeho působení na úseku dostupných sociálních služeb zcela využita. Do konce roku 2010 se v Domově vystřídalo cca 228 matek a 443 dětí. Specifikem zařízení je, že přijímá i vícečetné rodiny, které mnoho azylových domů nepřijímá (např. se šesti dětmi). 

Domov je spíše menším zařízením, kde je velká možnost individuální práce s uživatelem služby, jsou zde minimální bariéry v případě vzájemné komunikace, navázané vzájemným pevnějším vztahem, jak u uživatelů služby, tak mezi nimi a pracovníky.Provoz v azylovém zařízení je nepřetržitý, tzn. klientky se mohou na pracovníky kdykoliv obrátit s jakýmkoliv problémem a prosbou.

Související informace