Benefiční koncert Štěpána Raka byl pro posluchače nezapomenutelným zážitkem

Prof. Štěpán Rak a paní Marie Sádlová, ředitelka FCH Veselíčko

12. 4. 2014 se v prostorách milevského kláštera uskutečnil benefiční koncert kytarového virtuóza Štěpána Raka. Výtěžek koncertu činil krásných Kč 11 600,- a bude bezezbytku využit na podporu provozu našeho Domova.

Poděkování účastníkům Dětské burzy v Milevsku

Poděkování účastníkům Dětské burzy v Milevsku

V sobotu 5.4. 2014 obsadili prostory DK Milevsko prodejci a nakupující u příležitosti konání Dětské burzy. Prostřednictvím této akce bylo (již tradičně) možné věnovat našim klientkám věci denní potřeby, oblečení pro děti, apod.

Pozvánka na benefiční koncert Štěpána Raka

Pozvánka na benefiční koncert Štěpána Raka

Zveme Vás na koncert Štěpána Raka, který se koná v sobotu 12. dubna v 19 hodin v klášterní bazilice v Milevsku. Koncert je pořádán jako benefiční na podporu Charity ve Veselíčku.

Výlet do Mariánských Lázní s KROKUZem

Výlet do Mariánských Lázní s KROKUZem

V pátek 7.3.2014 jsme se vypravili na pozvání Sdružení azylových domů ČR do Mariánských Lázní, abychom se společně zúčastnili víkendového bloku seminářů (v rámci projektu KROKUZ,) určených pro maminky žijící v azylových domech.  

Děti ze školky Pastelka obdarovaly naše malé klienty

Děti ze školky Pastelka obdarovaly naše malé klienty

Vždy je pro nás velmi milým zjištění, že existují lidé, kterým nejsou lhostejní druzí. Je to pozitivní impulz pro naši práci a snad i záblesk naděje, že naše dnešní společnost není složena jen z individualit myslících pouze na vlastní prospěch. Právě takovým pozitivním impulzem pro nás byla spolupráce s mateřskou školou Pastelka v Milevsku

Zpívání s paní Janáčkovou

Zpívání s paní Janáčkovou

Víkend byl v Domově plný akcí! Zatímco v sobotu se děti roztančily na diskotéce, v neděli k nám přijela na milou návštěvu paní Jana Janáčková z Borovan se synem Ondráškem.

Tři králové již letos dokoledovali

14. 1. 2014 byl letošním posledním dnem, kdy jste mohli v obcích v okolí Veselíčka potkat naše malé tři krále.


Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky pořádané FCH Veselíčko

činí krásných Kč 46 692,-.


Moc děkujeme všem, kteří přispěli, i těm, kteří se do sbírky zapojili jako dobrovolníci.

Výsledky TS 2014 v jednotlivých obcích si můžete prohlédnout zde.

Jak se dětem pod stromečkem splnila jejich přání...

Karolínka, Kačenka a jejich maminka u stromečku

24.prosinec 2013 byl pro naše malé klienty opravdovým Štědrým dnem, při kterém jim Ježíšek vyplnil jejich přání.

Zprávy z Farní charity ve Veselíčku v čase adventním

Zprávy z Farní charity ve Veselíčku v čase adventním

Nastal adventní čas a velmi rychle se blíží Vánoce. Rok uplynul, a tak aspoň na sklonku se chci s vámi podělit o radosti, které nás v tomto čase provázejí.

Mikulášská nadílka ve Veselíčku

Po roce nás opět navštívila výprava složená z Mikuláše, anděla a několika strašidelných čertů. Děti po celý den hrdinně hlásaly, že se vůbec nebojí a jen ať čerti přijdou, ovšem po setmění je odvaha začala opouštět. Ještě, že zde byly maminky a hodná paní vychovatelka, které je před čerty ochránily. A tak nakonec v čertovském pytli nikdo neskončil a děti se mohly radovat ze sladké nadílky.  

(Protože se nadpřirozené bytosti a strachem se třesoucí děti :-) nedají vyfotit, zbyly nám na památku jen rozmazané fotografie. Ale to nevadí, protože zážitek si všichni v paměti určitě uchováme.)