Děkujeme za podporu při Tříkrálové sbírce 2018!

Děkujeme za podporu při Tříkrálové sbírce 2018!

          Milí přátelé,

 Děkuji vám všem, kteří jste přispěli jakoukoliv částkou našim koledníkům při letošní Tříkrálové sbírce. Vaše solidarita s chudými je obdivuhodná. Díky vám všem, kteří jste našimi sousedy, se ve vašich obcích vybralo neuvěřitelných

 

61.567,- Kč

 

Přeji vám požehnaný rok 2018 a začátku dalšího roku se opět uvidíme.

Velký dík patří vám všem

 

           Marie Sádlová

           FCH Veselíčko

Výtěžek Tříkrálové sbírky v jednotlivých obcích byl následující:

 

  Částka                                 Obec

1 814,00  

Podolí

3 258,00  

Křenovice

1 545,00  

Borovany

1 119,00  

Okrouhlá

1 760,00  

Jestřebice

 6 224,00  

Křižanov

1 947,00  

Jetětice

2 616,00  

Dražíč

9 073,00  

Chrášťany

4 845,00  

Branice

900,00  

Bilina

3 011,00  

Veselíčko

8 645,00  

Nosetín

1 066,00  

Líšnice

4 941,00  

Nemějice

2 170,00  

Stehlovice

6 633,00  

Bernartice