Historie

 

Domov sv. Alžběty pro matku a dítě zahájil svoji činnost v dubnu 1997 v objektu bývalé MŠ a dříve fary. Zahájení provozu předcházela celková rekonstrukce objektu, která plynule pokračuje dodnes. Původní kapacita Domova byla pro šest matek s dětmi, v posledních letech je kapacita rozšířena na osm matek s dětmi. Objekt Domova měla FCH Veselíčko původně dlouhodobě pronajatý od českobudějovického biskupství, v roce 2006 se FCH Veselíčko stala majitelem nemovitosti. Vnitřní zařízení Domova je postupně obnovováno tak, aby Domov poskytoval přiměřený standart ubytování.