Děkujeme účastníkům Burzy dětského oblečení v Milevsku

Děkujeme všem, kteří se 2. 4. 2016 účastnili jarní Burzy dětského oblečení v milevském DK a věnovali našim klientkám mnoho krásných a užitečných věcí.

Velké poděkování patří také paní Martině Kortanové, která pro nás sbírku každým rokem organizuje.

 

Klienti AD při třídění sbírky ošacení a potřeb pro domácnost z Burzy v Milevsku

Tříkrálová sbírka skončila!

Tři králové z Veselíčka letos navštívili celkem 17 obcí a na svých výpravách vykoledovali krásných 41.114,- , které budou použity na pomoc potřebným.
Mnohokrát děkujeme všem, kteří naše koledníky přivítali u svých obydlí a přispěli do kasiček či na bankovní účet naší charity.
.

Na výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 v jednotlivých obcích se můžete podívat zde.

Tříkrálová sbírka začíná!

Pokud bydlíte v obcích v okolí Veselíčka, můžete v období od 1.1.2016 do 14.1.2016 potkat naše malé Tři krále. Poznáte je nejen podle toho, že mají na hlavách korunky a neúnavně zpívají přání do Nového roku všem dobrým lidem, ale také podle průkazky, kterou se Vám na požádání prokáže vedoucí skupinky a zapečetěné kasičky s logem Charity.
Děkujeme všem, kteří se rozhodnou přispět do kasičky a podpoří tím provoz našeho Domova.

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou přispět do kasičky a podpoří tak provoz našeho Domova.

PF 2016

 

Krásné Vánoce a rok 2016 plný štěstí Vám přeje FCH Veselíčko

Záměry Tříkrálové sbírky v lednu 2016 na jihu Čech

Každá charita, příp. farnost, která v daném místě organizuje Tříkrálovou sbírku, si může zvolit účel, na který peníze ze sbírky využije. Jednotlivé záměry sbírky na jihu Čech za Charity a farnosti naleznete zde.

I letos přišli čerti!

   

5. prosince v odpoledních hodinách nastala dětmi dlouho očekávaná událost - setkaly se s Mikulášem, andělem a čertem! Tentokrát se setkání odehrálo v bývalé školní jídelně a u dětí mělo velký úspěch. Nejen, že se mohly vykoupit ze svých hříchů zazpíváním písničky, ale byly také obdarovány mňaminkami.  

Maminkám pak slibovaly, že budou celý příští rok hodné, a tak jsme všichni zvědaví, jak se jim bude dařit tento slib plnit. :-)

Děkujeme obci Veselíčko, že uspořádala tuto skvělou akci.

Pomoc od zaměstnanců supermarketu Billa

Zaměstnanci supermarketu Billa v Milevsku mezi sebou uspořádali pro naše klientky sbírku potravin a dalších potřebných věcí. Ty pak v úterý 13.10.2015 přijela paní Grulich, vedoucí Billy, společně s dalšími kolegyněmi předat přímo našim maminkám. Mnohokrát děkujeme!

 

 

Moc děkujeme také panu Kortanovi za velkou krabici plnou výtvarných potřeb pro děti!

Poděkování za materiální pomoc z Burzy dětského oblečení

Jménem našich klientek – maminek s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení- bychom rádi poděkovali všem, kteří se v sobotu 3.10.2015 zúčastnili Burzy dětského oblečení v Kulturním domě v Milevsku a darovali našim maminkám mnoho krásného oblečení, hraček, ale také potřeb do domácnosti.  Mnohokrát děkujeme také paní Martině Kortanové, která sbírku pro naše zařízení již několik let organizuje.

              

     Klientky při třídění sbírky               Emmča a její nová čepice       Pája s darovanou veverkou

Maminky pekly narozeninové dorty

Kamilka měla 7. narozeniny a Eliška je brzy mít bude, proto se jejich maminky rozhodly uspořádat pro ně oslavu, ke které samozřejmě neodmyslitelně patří také dorty. Jejich krásné výtvory najdete na fotografiích níže.