Sbírka potravin pro Rumunsko

Lidé mohou od 6. do  21. dubna přinášet v době mezi 8 a 15 hodinou do sídla DCH v Českých Budějovicích v Kanovnické 16, trvanlivé potraviny jako jsou olej, balené vody, konzervy, paštiky, instantní polévky, kompoty, těstoviny, rýže a cukr. Více o sbírce pro Rumunsko.

Poděkování

Upřímné díky patří Městu Milevsko, které Domovu darovalo (darovací sml. 0054/2011) tři šicí stroje ZETINA, v hodnotě        6 990,-Kč/kus. Šicí stroje budou hojně využívány k zvelebování Domova i pro vhodně trávený volný čas našich obyvatelek. Ještě jednou moc děkujeme!!

Fotodokumentace

Charita ČR pro Japonsko postižené zemětřesením a tsunami

Charita ČR vyhlašuje sbírku na pomoc obětem přírodní katastrofy v Japonsku na číslo účtu: 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 135 Pomoc bude poskytována prostřednictvím Caritas Japan a Caritas Internationalis.

Průběžné informace - pomoc v Japonsku

Bezva výlet

Dne 10.3.2011 jsme si udělali radost a vyrazili jsme všichni z Domova do Písku do Cirkusu Berosini. Užili jsme si spousty legrace, zkoukli jsme představení s drezůrou koní, psů, prasat a dalších zvířátek, pobavili nás klauni a dech se nám tajil při artistických výkonech. Domů jsme se vrátili ve večerních hodinách, unavení, ulepení od cukrové vaty, ale všichni nadšení z nevšedního zážitku.

Zdokumentování výletu Výlety

Počítačový kurz pro matky samoživitelky

Od 1.2.2011 - 23.2.2011 se maminky z našeho Domova zúčastnily kurzu počítačové gramotnosti v Milevsku, kde se seznámily se základním ovládáním počítačových programů - Word, Excel, internet, apod. Všechny zdatně ukončily kurz závěrečnou zkouškou a oceněny byly certifikátem. V době jejich nepřítomnosti se o děti staral personál Domova. Pro všechny to byl neopakovatelný zážitek. Maminkám to zvedlo sebevědomí a personál se vrátil do mladých let, kdy samy byly maminkami na plný úvazek. Všem přejeme radost ze získaných vědomostí a gratulujeme k ocenění!

Zde fotky z kurzu

Výsledky Tříkrálové sbírky 2011

Přehled výtěžků jednotlivých pokladniček

  Přijmení vedoucího                 Výtěžek Vybíralo se v obci
       
1 Bílá Pavlína 2 375,00   Veselíčko
2 Korbelová Marie 845,00   Bílina
3 Bílá Pavlína 754,00   Křenovice  
4 Štádlerová Veronika 1 692,00   Podolí
5 Krejčí Ondřej 1 196,00   Jestřebice
6 Kohoutová Jiřina 3 880,00   Křižanov
7 Schallenbergerová Marcela 1 796,00   Jetětice
8 Korbelová Marie 1 004,00   Okrouhlá
9 Sádlová Marie 5 708,00   Bernartice
10 Houdková Markéta 3 174,00   Borovany
11 Prášková Dana 6 797,00   Chrášťany
12 Lišková Anna 2 790,00   Slabčice
13 Lhotová Tereza 1 856,00   Stehlovice
14 Lhotová Tereza 4 281,00   Branice
15 Bílá Pavlína 1 905,00   Dražíč

 

Celkem bylo vybráno 40 053,-Kč

 

Ještě jednou upřímný dík!!!!

Tříkrálová sbírka 2011  

"Naše" děti z Domova sv. Alžběty pro matku a dítě při Tříkrálové sbírce 2011

 

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Od 2.1. probíhá Tříkrálová sbírka, které se zúčastnili koledníci z několika osad z Farní charity a zároveň několik obcí s koledou obcházelo několik skupinek dětí a maminek z Domova sv. Alžběty pro matku a dítě. Všem patří upřímný dík.Zhostili se svého úkolu s velkým nadšením i přes nepřízeň počasí.

 

 

 

 

Nová adresa Poradny Eva v Č. Budějovicích

PORADNA EVA bude od 17.1. do 20.1. 2011 z důvodů stěhování UZAVŘENA.

Od 21.1. 2011 Vám opět budeme k dispozici v nových prostorách na adrese RIEGROVA 51 (budova bývalého Otavanu) V naléhavých případech volejte 734 435 072

 

Vánoční benefiční koncert 16.12. 2010

Vážení sponzoři, dárci, dobrovolníci a příznivci charity dovolujeme si Vás pozvat na vánoční benefiční koncert, která se koná 16. prosince 2010 od 18 hodin v koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích.