Základní informace

 

  • FCH Veselíčko vznikla na základě zřizovací dekretu biskupa českobudějovického ThDr. Antonína Lišky 1.9.1996
  • Vznik Domova sv. Alžběty pro matku a dítě 3.4.1997
  • Právnická osoba FCH Veselíčko registrována u Ministerstva kultury ČR – 14.10.1998
  • IČO: 65050495
  • Pověření k sociálně právní ochraně dětí – 9.7.2003
  • Registrace u Úřadu pro ochranu osob. údajů – 16.5.2001
  • Registrace sociální služby (azylové domy) – 23.7.2007
  • Statutární zástupce organizace – Marie Sádlová, ředitelka
  • Místo poskytování sociální služby - Veselíčko 22, okr. Písek
  • Provozní doba Domova - nepřetržitý provoz