Podpořte nás

Věděli jste, že kromě materiální pomoci nás můžete podporovat i finančně? Finanční podpora může být jednorázová nebo dlouhodobá. Obdržené prostředky jsou využity výhradně na podporu provozu sociální služby naší organizace.

Č.účtu: 189496432/0300

 

Materiální dary:

Společnostem a individuálním osobám, které mají zájem podělit se s námi o své služby, nadbytečné zásoby, sezónní zboží, nadprodukci či špatně označené nebo jinak vyřazené produkty nabízíme smysluplný způsob, jak tyto věci využít. Vámi darované věci dostávají sociálně slabí lidé. 
S nabídkami se můžete obracet na tel.: 382 589 108

Daňové úlevy dárce

Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně. Právnické osoby dar mohou odečíst podle § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 5% ze základu daně. Potvrzení Vám rádi vystavíme.s

Děkujeme za Váš dar i zájem!