Tato celorepubliková aktivita Charity ČR je každoročně pořádána v měsíci lednu. Jejím cílem je získání finančních prostředků na sociální a humanitární projekty v České republice i v zahraničí. Tato dobročinná sbírka probíhá současně v celé republice, kdy do ulic vyráží koledníci různého věku a na dveře svěcenou křídou obvykle napíší K+M+B, což patrně nejsou počáteční písmena jmen Třech králů Kašpara, Melichara a Baltazara, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat – což v překladu znamená Kristus, požehnej tomuto domu.

Sbírka je povolována Magistrátem hlavního města Prahy vždy na období 1 roku, po kterém se musí řádně vyúčtovat.

Zajímavý je regionální dopad Tříkrálové sbírky, kdy 65% z celkového vybraného obnosu se vrací zpátky do místních organizací, které tak mohou podpořit občany přímo v místě. 10% ze sbírky je věnováno na zahraniční humanitární projekty. Zbývajících 25% je rozděleno na režijní náklady sbírky samotné (cukříky, kalendáříky, propagace,...).

 

Výsledek TS ve Veselíčku okolních obcích v roce:

2012, 2013, 2014, 2015 2016 

2017

2018

2019


Mnohokrát děkujeme všem, kteří nám přispěli i těm, kteří se do sbírky zapojili jako dobrovolníci.

 

Záměry Tříkrálové sbírky pro rok 2017

Záměry Tříkrálové sbírky pro rok 2017

V pořadí sedmnáctá Tříkrálová sbírka se koná v prvních dnech roku 2017. Koledníci putují od domu k domu a prosí o příspěvek ve prospěch těch, kteří si sami často nedokáži pomoci. Tedy ve jménu seniorů, lidí s handicapem, nemocných a sociálně vyloučených, a to zejména v místech, kde se sbírka koná. V následujícím textu naleznete informace o tom, na co přesně budou peníze z letošní sbírky použity.

Tři králové se brzy vypraví do měst i vesnic

Tři králové se brzy vypraví do měst i vesnic

S počátkem roku nastává čas, kdy se na svou obvyklou pouť vydají tři králové.

Stanovisko Charity k pomluvě šířené e-mailem

Rozpečeťování pokladniček v Praze

Vážení návštěvníci, bohužel Vás musíme informovat, že se v posledních dnech začalo prostřednictvím internetu šířit lživé nařčení, proti kterému se musíme zásadně ohradit! Tento řetězový e-mail (hoax) se snaží poškodit dobré jméno Charity ČR a její Tříkrálovou sbírku. 

Lidé v jižních Čechách darovali na Tříkrálovou sbírku přes 4,5 milionu Kč

Přesně 4 513 466 Kč, tolik přispěli do Tříkrálové sbírky lidé v českobudějovické diecézi. Poděkování ředitelky Diecézní charity Č. Budějovice a jak probíhá rozdělení peněz, to se dočtete v následujícím článku.

Poslední pokladničky byly rozpečetěny

Poslední pokladničky byly rozpečetěny

Dnes dopoledne byly v Brně rozpečetěny poslední pokladničky letošní Tříkrálové sbírky. Celkový výnos sbírky letos překročil částku 82,7 milionů Kč. Vykoledované peníze pomohou lidem v nouzi v ČR, menší část podpoří záměry v zahraničí. Děkujeme!

Konečné výsledky Tříkrálové sbírky na jihu Čech

Tříkrálová sbírka skončila. Celkem bylo vykoledováno 4.474 024,- Kč. Do sbírky v českobudějovické diecézi bylo zapojeno cca 4600 dobrovolníků. Upřímně děkujeme všem dárcům, kteří podpořili Tříkrálovou sbírku a dobrovolníkům včetně organizátorům, bez kterých by sbírka nemohla být takto úspěšná. Na tomto odkazu se můžete podívat na konečné výsledky Tříkrálové sbírky v českobudějovické diecézi.

Výnos letošní sbírky zlomil dosavadní rekord

Výnos letošní sbírky zlomil dosavadní rekord

Dárci charitní Tříkrálové sbírky byli i letos ke koledníkům štědří. Do zapečetěných pokladniček a prostřednictvím DMS věnovali celkem přes 82 milionů korun. Výtěžek pomůže zejména lidem v nouzi a s postižením, nemocným a seniorům. Část výnosu jde na humanitární pomoc.

Tři králové již letos dokoledovali

14. 1. 2014 byl letošním posledním dnem, kdy jste mohli v obcích v okolí Veselíčka potkat naše malé tři krále.


Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky pořádané FCH Veselíčko

činí krásných Kč 46 692,-.


Moc děkujeme všem, kteří přispěli, i těm, kteří se do sbírky zapojili jako dobrovolníci.

Výsledky TS 2014 v jednotlivých obcích si můžete prohlédnout zde.

Koncert podpořil Tříkrálovou sbírku

Vladimír Mišík, foto: Wikimedia Commons

Tradiční Tříkrálový koncert 2014 oslavující lidskou solidaritu proběhl v neděli 5. ledna od 18 hodin v Městském divadle Brnno. V přímém přenosu ho odvysílala Česká televize. Koncert si můžete prohlédnout ze záznamu, případně ho ohodnotit pomocí dotazníku.

Slavnostní požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky 2014

Slavnostní požehnání koledníkům Tříkrálové sbírky 2014

Tříkrálová sbírka 2014 probíhá od 1. do 14. ledna. Slavnostní setkání s koledníky včetně příjezdu tří králů na koních bude na Svátek tří králů 6. 1.