Tříkrálová sbírka

Tato celorepubliková aktivita Charity ČR je každoročně pořádána v měsíci lednu. Jejím cílem je získání finančních prostředků na sociální a humanitární projekty v České republice i v zahraničí. Tato dobročinná sbírka probíhá současně v celé republice, kdy do ulic vyráží koledníci různého věku a na dveře svěcenou křídou obvykle napíší K+M+B, což patrně nejsou počáteční písmena jmen Třech králů Kašpara, Melichara a Baltazara, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat – což v překladu znamená Kristus, požehnej tomuto domu.

Do průběhu sbírky v roce 2021 zasáhla pandemie nemoci covid-19 a v souvislosti s ní přijatá opatření. Vzhledem ke zhoršení situace a celostátnímu zpřísnění restrikcí, rozhodlo vedení Charity Česká republika, že po dobu trvání pátého stupně PES koledníci  nevyjdou.

Jak můžete přispět na Tříkrálovou sbírku 2021?

TKS 2020 Kralupy 4

ONLINE koleda 

Na webu www.trikralovasbirka.cz jsme pro vás připravili ONLINE koledu. až do 30. dubna

DAROVAT ONLINE

Zažijte radostné chvíle při zpěvu koledy, přijměte požehnání a darujte do ONLINE kasičky. Při darování napište vyberte Tábor a dar pošlete naší Charitě. Zaslat  můžete i dárcovskou sms.

Štěpán Langášek - moravany u Brna

Přispějte přes účet přímo

Farní charitu Veselíčko můžete podpořit bankovním převodem nebo hned a tady, zasláním platby přes vaši mobilní bankovní aplikaci. 

tříkrálový sbírkový účet:
66008822/0800

Variabilní symbol FCH Veselíčko:
77702031

FCH Veselíčko - QR platba

Děkujeme Vám a přejeme požehnaný rok 2021.

V případě dotazu nás kontaktujte koordinátora Tříkrálové sbírky:

Monika Křížová, tel.: 606 588 729, e-mail: monika.krizova@veselicko.charita.cz