Tato celorepubliková aktivita Charity ČR je každoročně pořádána v měsíci lednu. Jejím cílem je získání finančních prostředků na sociální a humanitární projekty v České republice i v zahraničí. Tato dobročinná sbírka probíhá současně v celé republice, kdy do ulic vyráží koledníci různého věku a na dveře svěcenou křídou obvykle napíší K+M+B, což patrně nejsou počáteční písmena jmen Třech králů Kašpara, Melichara a Baltazara, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat – což v překladu znamená Kristus, požehnej tomuto domu.

Sbírka je povolována Magistrátem hlavního města Prahy vždy na období 1 roku, po kterém se musí řádně vyúčtovat.

Zajímavý je regionální dopad Tříkrálové sbírky, kdy 65% z celkového vybraného obnosu se vrací zpátky do místních organizací, které tak mohou podpořit občany přímo v místě. 10% ze sbírky je věnováno na zahraniční humanitární projekty. Zbývajících 25% je rozděleno na režijní náklady sbírky samotné (cukříky, kalendáříky, propagace,...).

 

Výsledek TS ve Veselíčku okolních obcích v roce:

2012, 2013, 2014, 2015 2016 


2017


Mnohokrát děkujeme všem, kteří nám přispěli i těm, kteří se do sbírky zapojili jako dobrovolníci.

 

Tři králové se vydali na svou tradiční pouť

Tři malí králové v Křenovicích v lednu 2013

Jak už se stalo v lednu zvykem, také do obcí v okolí Veselíčka vyrazili na koledu tři králové, aby popřáli dobrým lidem šťastný nový rok a požádali je o přispění na projekty Charity pro potřebné spoluobčany.

Tříkrálová sbírka celostátně již počtrnácté

Tři králové z Jedovnic na Blanensku

Již počtrnácté pořádá Charita ČR Tříkrálovou sbírku. Počátkem ledna tradičně vyjdou do ulic měst a obcí koledníci, aby popřáli šťastný nový rok a poprosili o finanční dar do zapečetěné pokladničky na pomoc těm, kteří si sami pomoci nemohou anebo neumějí.

Nový začátek v Domově sv. Alžběty

Nový začátek v Domově sv. Alžběty

Paní Pavla (31 let) si prožila příběh, který zná bohužel mnoho žen.  Soužití s partnerem a jeho rodinou bylo zdrojem častých konfliktů a hádek, které postupně vygradovaly ve fyzické napadení paní Pavly.

Výsledky soutěže o nejlepší Tříkrálovou fotku v českobudějovické diecézi 2013

Výsledky soutěže o nejlepší Tříkrálovou fotku v českobudějovické diecézi 2013

Soutěž o nejlepší fotografii z koledování, koledníků při Tříkrálové sbírce 2013 byla vyhodnocena při setkání koordinátorů Tříkrálové sbírky 2013 dne 21. 2. 2013, kde byla vyhodnocena celá organizace tříkrálové sbírky.

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Sčítání celostatních výsledků Tříkrálové sbírky 2013 dospělo do finále. Dárci přispěli částkou o 1,7 milionu Kč vyšší než vloni. Výnos sbírky je tak nejvyšší v její dosavadní třináctileté historii. Získané prostředky podpoří desítky charitních projektů v ČR, část pomůže i v zahraničí.

Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi skončila

Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi skončila

Tisková zpráva Diecézní charity České Budějovice

V pořadí již třináctá Tříkrálová sbírka v českobudějovické diecézi skončila úspěšně. Výtěžek sbírky je 4.025.130,- Kč což je o 154 624, - Kč více než v loňském  roce.  Bylo 51 zaevidovaných míst, kde koledníci koledovali na podporu sociálních projektů a humanitární pomoci jak v našem kraji, tak i v zahraničí.

Tříkráloví koledníci zavítali do Senátu

Koledníci charitní Tříkrálové sbírky 2013 se 22. ledna objevili na veřejnosti výjimečně ještě jednou, aby zavítali do Senátu PČR. Slavnostní snídaně s koledníky se zúčastnili čelní představitelé politické a duchovní reprezentace českého státu.

Ukončení Tříkrálové sbírky 2013

Koledníci letos chodili většinou v dešti.....

Tříkrálová sbírka hlásí první výsledky

Tříkrálová sbírka hlásí první výsledky

Letošní Tříkrálová sbírka postupně vstupuje do další fáze. Po koledě je nutné zapečetěné pokladničky úředně otevřít, vykoledované peníze spočítat a odeslat na centrální sbírkové konto. Zatím bylo sečteno více než 26 milionů korun.

Tříkrálová sbírka v Č. Budějovicích

Tříkrálová sbírka v Č. Budějovicích

V pátek 4.1.2013 proběhlo v Č. Budějovicích před radnicí slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky. Téměř sto malých "králů" rozsvítilo náměstí zářivě žlutými korunkami. Slovy pana primátora Juraje Thomy "jako když najednou rozkvetou pampelišky". Fotografie zde

V místním tisku zprávy zde a zde a zde