Tři králové jdou k Vám!

Tři králové již vyrazili na svou každoroční pouť. Možná na fotografiích poznáte přímo ty, kteří zazvonili u dveří Vašich domovů.

Děkujeme všem, kteří přispěli či ještě přispějí a pomůžou tím lidem v tíživé životní situaci.

Většina z výtěžku (65%) TS se vrací do organizace, která v dané obci koledovala - tedy v našem případě je to azylový dům pro matky s dětmi ve Veselíčku, zbytek peněz se pak přerozděluje, přičemž desetina výtěžku je určena na pomoc rozvojových projektů do zahraničí, případně jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.