Tři králové se brzy vypraví do měst i vesnic

Tři králové se brzy vypraví do měst i vesnic

S počátkem roku nastává čas, kdy se na svou obvyklou pouť vydají tři králové.

Tentokrát se Tříkrálová sbírka uskuteční v termínu od 1. ledna do 15. ledna 2017. Naši tři králové se chystají navštívit kromě Veselíčka ještě dalších třináct obcí v okolí a popřát všem lidem štěstí a zdraví do nového roku.  

Tři krále poznáte podle zapečetěné pokladničky s logem Charity a podle průkazky, kterou se Vám na požádání prokáže vedoucí koledující skupinky. Pokud si nebudete jistí, zda tři králové, kteří koledují ve Vaší obci jsou opravdu praví, můžete se na nás obrátit na tel. čísle: 382 589 108.

Děkujeme všem lidem, kteří se rozhodnou přispět - svým darem podpoří nejen náš Domov, ale také další projekty Charity v České republice i v zahraničí.