Domov sv. Alžběty pro matku a dítě


  • Tel.: 382 589 108, 605 910 679
 
Veselíčko 22, Veselíčko, 398 42

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, oběti domácího násilí, rodiče na rodičovské dovolené
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:
  • Ubytování na přechodnou dobu (6 měsíců, s možností prodloužení, řešeno individuálně)
  • Poradenství v sociálně – právní oblasti (pomoc při vyřizování sociálních dávek, soudních jednání, atd.)
  •  Pomoc při hledání ubytování a zaměstnání
  • Možnost osobní asistence při jednání s úřady, soudy, s lékaři, školami,…
  •  Zprostředkování kontaktů na navazující odborníky (dětský lékař, lékař pro dospělé, psycholog, atd.), školská zařízení,…
  •  Poradenství a pomoc v péči o dítě a vedení domácnosti, individuální poradenství, výtvarné aktivity, rozvoj tvořivých dovedností, pomoc a příprava školních povinností

 

 

Poslání a cíl zařízení

Posláním Domova sv. Alžběty je pomoc matkám s dětmi či osamělým ženám v momentální životní tísni.

Cílem služby je pomoci uživatelce k samostatnému a zodpovědnému životu za sebe a především za své děti prostřednictvím komplexu azylové pomoci.

 

 


Organizace:


Zařízení: